Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

POJĘCIA

 

Pojęcia – są to umysłowe reprezentacje powiązanych ze sobą zjawisk, pogrupowanych w pewien sposób. Pojęcia mogą reprezentować: przedmioty, czynności lub organizmy żywe.

 

Metody przyswajania pojęć:

Metoda różnicowania – przyswojenie treści pojęcia jest możliwe dzięki dwóm operacjom: abstrakcji i uogólnieniu.

Abstrakcja – polega na wyodrębnieniu pewnych cech przedmiotów i pomijaniu innych.

Uogólnienie – jest operacją łączenia cech wspólnych dla klasy przedmiotów.

 

Metoda przyswajania pojęć w kontekście.

 

Pojęcia naturalne – dominują w życiu potocznym człowieka.

 

Metoda nowej klasyfikacji – pozwala na tworzenie nowych pojęć.

 Zobacz także