Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

Pojęcia dzielą się na:

Matrycowe – występują w naukach ścisłych np. fizyka, chemia. Są to nauki dedukcyjne, mocne. Są jasno zdefiniowane, wyraziste. Spostrzegamy rzeczywistość przez pryzmat tych nauk.

Pojęcia matrycowe – to poznawcza reprezentacja skończonej liczby wspólnych cech, które w jednakowym stopniu przysługują wszystkim desygnatom (egzemplarzom) danej klasy.

 

Naturalne – występują w naukach takich jak: medycyna, psychologia. Są to nauki indukcyjne, słabe. W języku potocznym dominują pojęcia naturalne, rozciągliwe.

Pojęcia naturalne – to poznawcza reprezentacja odzwierciedlająca zespół wspólnych cech, które w różnym stopniu przysługują wszystkim desygnatom danej klasy.

 

Pojęcia takie jak: szczęście, twórczość, choroba psychiczna, miłość są pojęciami naturalnymi, bo dla każdego co innego znaczą.

 

Pseudopamięć – przypominanie sobie nowych bodźców, gdyż ich atrybuty są przechowywane w pamięci.

 

Pojęcia są często zorganizowane w hierarchie od poziomu ogólnego do bardziej szczegółowych.

 

Poziom podstawowy – w hierarchiach istnieje poziom, na którym ludzie najlepiej kategoryzują przedmioty i myślą o nich.Zobacz także