Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

SCHEMATY

 

Schematy – wiązka przechowywanej wiedzy reprezentującej pojęcie lub typ bodźca wraz z jego atrybutami; relacjami występującymi pomiędzy bodźcami.

 

Rola schematów:

  • porządkują

  • ułatwiają

  • pomagają kodować, a później przetwarzać informację.

 

SKRYPTY

 

Skrypty – wiązka informacji o oczekiwanych sekwencjach powiązanych wzajemnie specyficznych zdarzeń i działań, których pojawienia się oczekujemy w określonych sytuacjach społecznych.

 

WYOBRAŹNIA WZROKOWA

 

Wyobraźnia wzrokowa – polega na oglądzie informacji uprzednio spostrzeganych i przechowywanych w pamięci.

 

Mapy umysłowe – są poznawczymi reprezentacjami przestrzeni fizycznej. Pomagają w uczeniu się dróg w naszym najbliższym otoczeniu, odzwierciedlają też nasza osobistą i kulturową wizję geografii.

 Zobacz także