Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

Klasyfikacja myślenia:

 

Nieukierunkowane (niekontrolowane):

  • Freud wykorzystuje metodę wolnych skojarzeń (rzucanie hasła i mówienie skojarzenia z tym słowem).

  • Marzenia (np. senne) – przykład asocjacyjnego myślenia.

  • Wytwory – określane jako patologiczne, oderwane od rzeczywistości np. myślenie autystyczne.

Ukierunkowane (kontrolowane):

    Można podzielić na dwa typy:

  • Krytyczne – wtedy, kiedy orzekamy o prawdzie lub fałszu; oparte na faktach, prawdopodobieństwie.

  • Twórcze – odkrywanie zależności, rozwiązywanie problemów, wynajdywanie metod, tworzenie nowych form.

 

Rodzaje myślenia:

Sensoryczno – motoryczne – zwane myśleniem konkretnym. Zasadniczą rolę spełniają spostrzeżenia, które dostarczają informacji o aktualnej sytuacji. Dominuje u małych dzieci (do 2 lat) i zwierząt. Dzięki temu rozwojowi myślenia ludzie dorośli rozwiązują zadania praktyczne.

 

Pojęciowe – zwane abstrakcyjno – pojęciowym. W toku tego myślenia człowiek operuje pojęciami, które często są bardzo abstrakcyjne. W początkowych fazach tego myślenia znaczną rolę mogą odgrywać wyobrażenia.

 

Rodzaje myślenia:

  • Produktywne – tworzenie nowych informacji potrzebnych dla podmiotu myślenia.

  • Reproduktywne – polega na zastosowaniu uprzednio zdobytej wiedzy w nowych zadaniach, w rozwiązywaniu problemów.Zobacz także