Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

Wg Kozieleckiego:

Myślenie – jest czynnością, która obejmuje różnorodne procesy, takie jak: przewidywanie, odkrywanie, rozumowanie, wnioskowanie itp. Jest czynnością umysłową, w której udział biorą operacje umysłowe. Dzięki temu człowiek przetwarza informacje tj: spostrzeżenia, wyobrażenia, pojęcia.

 

Informacje zakodowane w spostrzeżeniach, w wyobrażeniach i pojęciach są przetwarzane za pomocą operacji umysłowych:

 

Operacje umysłowe – to elementarne transformacje psychiczne, które przetwarzają materiał myślenia. W czynności myślenia należy wykonać cały łańcuch operacji, który prowadzi do wyniku końcowego.

 

Zdaniem psychologii wszystkie operacje można sprowadzić do dwóch podstawowych rodzajów:

 

Analiza – polega na myślowym podziale całości na części lub na wyodrębnieniu cech podmiotów i zjawisk.

Synteza – to łączenia w myśli różnych części w nowe całości.

 

Myślenie – wpływa na uporządkowanie; dzięki regułom, metodom schemat operacji ma prawidłowy, uporządkowany przebieg.

 

Reguły:

  • algorytmiczne – to niezawodne taktyki, przepisy, które określają w jaki sposób należy coś rozwiązać; gwarantują rozwiązanie.

  • heurystyczne – to zawodne zasady, reguły, które nie gwarantują rozwiązania zadania.

 

W strukturze czynności myślenia wyróżnia się:

  • Informacje o świecie – to, co jest przetwarzane w myśleniu.

  • Operacje – elementarne transformacje umysłowe.

  • Strategie – (metody, taktyki, strategie) to co wpływa na uporządkowanie kolejnych operacji.

 

Cechy myślenia:

  • krytycyzm

  • samodzielność

  • giętkość (plastyczność)

  • sztywność

  • szybkość (ruchliwość)Zobacz także