Śledź nas na:Przemoc w rodzinie

Psychologiczna charakterystyka ofiary i sprawcy (na podstawie badań):

 

Cechy ofiary:

 • niska samoocena

 • ofiary wierzyły we wszystkie mity dotyczące związków wypełnionych przemocą

 • miały tradycyjne poglądy na dom, silnie wierzyły w jedność wspólnoty rodzinnej

 • akceptowały własną odpowiedzialność za sytuację przemocy

 • prezentowały pasywną twarz wobec świata

 • miały cały szereg objawów psychosomatycznych

 • ofiary używały seksu do stworzenia klimatu intymności, aby uniknąć przemocy, przeciwdziałać jej

 • wierzyły, że nikt oprócz ich samych nie może im pomóc w rozwiązaniu istniejącej przemocy

 

Cechy sprawcy:

 • niska samoocena

 • wierzyli we wszystkie mity dotyczące związku z przemocą

 • mieli tradycyjne poglądy na dom i rodzinę, ale w tych poglądach dominuje przewaga mężczyzny i stereotypowa rola kobiety

 • obwinianie innych za swoje zachowanie

 • byli patologicznie zazdrośni

 • prezentowali cechy „podwójnej osobowości”

 • mieli wiele nasilonych objawów stresowych

 • często używali seksu jako formy agresji i sposobu podnoszenia własnej samooceny

 • nie wierzą w negatywne konsekwencje swoich czynów, stosowania przemocy.

 

 

Cztery fazy gniewu:

 1. Okres narastania gniewu - (podniecenie, rozdrażnienie), prowadzi do konfliktów, wybuchów emocjonalnych, ale są słabe w proporcji do bodźca, występuje przypominanie krzywd już doznanych, rozważane są okoliczności ich doznawania, osoba nakręca się.

 2. Moment krytyczny – gwałtowny wybuch gniewu, który jest nieproporcjonalny do siły bodźca, towarzyszą zmiany fizjologiczne, zaburzenia w motoryce, zaciśnięcie kręgu świadomości do spraw związanych bezpośrednio z gniewem.

 3. Okres urazy – chociaż gwałtowne wzburzenie mija, utrzymuje się zwiększona pobudliwość, przeważają myśli związane z obiektem, który ten gniew wywołał, mogą być myśli o zemście.

 4. Okres wygasania – stan emocjonalny powoli wraca do równowagi, pojawiają się myśłi usprawiedliwiające sprawcę, myśli o zadośćuczynieniu, osoba wychodzi z zatopienia emocjonalnego.

 

Formy zachowań agresji:

 1. Atak – użycie siły.

 2. Agresja słowna.

 3. Agresja pośrednia.

 4. Irytacja (drażliwość, zrzędliwość).

 5. Negatywizm.

 6. Uraza.

 7. Podejrzliwość.

 8. Poczucie winy (agresja skierowana na siebie – autoagresja).Zobacz także