Śledź nas na:Podstawowe pojęcia współczesnej psychologii

Pojęcie czynności wg prof. Tomaszewskiego:
Każda czynność zmierza do określonego celu. Ten cel to wynik wyróżniony. Mogą istnieć skutki uboczne tych czynności.

Klasyfikacja czynności:

 1. Czynności, których istotą jest zmiana otoczenia np. praca zawodowa.

 2. Czynności, których istota jest zmiana podmiotu z otoczeniem.

 3. Czynności, które kształtują relacje podmiotu z otoczeniem.

 4. Czynności, które zmierzają do doskonalenia samej czynności np. gra na instrumencie, sport.


Większość czynności jest wykonywanych w warunkach życiowych, naturalnych.


Sytuacje mogą być:

 1. Sytuacja normalna – jest wtedy, gdy cel zostaje osiągnięty.

 2. Sytuacja trudna – kiedy cel zamierzony jest nieosiągalny. Dla wielu osób takie sytuacje są beznadziejne.


Na ocenę sytuacji mają wpływ:

 • siła motywacji

 • doświadczenie życiowe

 • poziom umysłowy


Pojęcie sprzężenia zwrotnego:


Wg prof. Tomaszewskiego:

Sprzężenie zwrotne – podmiot uzyskuje wiedzę na podstawie rezultatów.

 


+> 1 - C
|     v
|     2 - U
|     v
+-  3 - N 


 1. informacje zakodowane w postaci stałej (wiedza o świecie)

 2. procesy analizy i syntezy informacji (przetwarzanie informacji), podjęcie decyzji o działaniu

 3. informacja zwrotna, cel został osiągnięty


Człowiek dzięki sprzężeniu zwrotnemu może kierować swoje czynności, dokonywać wglądu cząstkowego, a także korekty.


W człowieku jest sektor informacji powodujący, że szukamy informacji, która jest nam potrzebna w danej chwili, w danym momencie. Dają one szansę na zrealizowanie naszej potrzeby.

W naszym otoczeniu jest coraz więcej fałszywych informacji. Biorą się one z zakłóceń informacji.


Stan frustracji powstaje w związku z niezaspokojeniem sytuacji, jakiejś potrzeby. Stosując mechanizmy obronne, uciekamy od problemu, a nie go rozwiązujemy. Wypieramy go z naszej świadomości. Uruchamiamy je w sytuacjach trudnych:

 • Mechanizm projekcji (rzutowania) – przerzucamy lęki, niepokój na otoczeniem

 • Mechanizm racjonalizacji – czyli pozornie racjonalne wytłumaczenie naszego zachowania

 • Mechanizm kompensacji – zastępcze działanie

 • Mechanizm hiperkompensacji – uparte dążenie w dziedzinie


Struktury formalne – dane człowiekowi z chwilą narodzin:

 • Każdy człowiek rodzi się z możliwościami w zakresie percepcji.

 • Temperament – określony typ układu nerwowego, struktura najbardziej stabilna.

 • Możliwości rozwoju struktur poznawczych np. inteligencjaZobacz także