Śledź nas na:Wyobrażenia

Wyobrażenie – wywołany w świadomości obraz przedmiotu lub sytuacji, które w danej chwili nie oddziałują na narządy zmysłowe człowieka, opierający się na uprzednio poczynionych spostrzeżeniach i fantazji; gdy mają charakter wspomnieniowy są to wyobrażenia odtwórcze; gdy dotyczą treści nierzeczywistej, bez charakteru wspomnieniowego, określana są jako twórcze lub fantazyjne.


Fantazja – jest to zdolność do wyobrażania sobie czegoś.


Wyobraźnia – to zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk itp., niewidzialnych dotąd; fantazja, imaginacja.


Wyobraźnia – jest procesem psychicznym umożliwiającym przetwarzanie wyobrażeń. Proces przekodowywania informacji zapisanej w kodzie obrazowym może przyjmować postać:

  • izomorficzną – gdy przekształcenia zachodzą w obrębie tej samej modalności zmysłowej np. wzrokowej, słuchowej itp.

  • transmorficzną – gdy przekształcenia zachodzą między modalnościami i gdy mogą występować jedno lub wielokrotne przekształcenia reprezentacji obiektu czy obiektów i relacji między nimi.


Wyobrażenia odtwórcze – cechują się dużą wiernością wobec właściwości realnie istniejących obiektów. Od spostrzeżeń różnią się tym, że możemy je przywoływać w dowolnym momencie, niezależnie od materialnej obecności obiektu.


Wyobrażenia twórcze – są efektem intencjonalnych działań podmiotu. Niekiedy motywem do ich tworzenia są ograniczone możliwości pamięci. Najczęściej określenie „twórcze” odnosi się do całości wyobrażenia, a nie do jego elementów składowych (działo naukowe, plastyczne, utwór muzyczny).Zobacz także