Śledź nas na:Przemoc w rodzinie

Przemoc – przeciw mocy; pozbawienie mocy ofiary.
Pomoc – przywrócenie mocy (terapia).
Każdy choć raz w życiu był sprawcą, ofiarą lub świadkiem przemocy.

Przemoc w rodzinie:

 1. Człowiek nie jest bezradny wobec sił, które czynią go sprawcą przemocy.

 2. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

 3. Za przemocą kryje się często poczucie niemocy.

 4. Przemoc lubi się powtarzać.

 5. Niektóre przejawy grożenia przemocą uważa się za zachowanie przemocowe.

 

Przemoc dzieli się na:

 • gorąca – u podstaw tej przemocy leży furia, bardzo dynamiczne zachowanie, naładowane emocjami, to „pękanie tamy emocjonalnej”, zatopienie emocjonalne; bierze się z frustracji i poczucia niemocy.

 • zimna – ma scenariusz mentalny, opiera się na jakimś sposobie, koncepcji, argumencie, używa mitów, stereotypów; nie ma furii, impulsywnych zachowań, jest bardziej destruktywna niż gorąca, dłużej trwa, w tzw. „białych rękawiczkach”

 

Relacja między sprawcą a ofiarą:

 

sprawca <--------------> ofiara
zachowanie <--------------> zachowanie
umysł <--------------> umysł
uczuciowość <--------------> uczuciowość
struktura "ja" <--------------> struktura "ja"
ciało <--------------> ciało

 

Zachowanie

 

Sprawca:

 • może uderzyć, kopać, wtargnąć w ciało, grozić śmiercią; chodzi o fizyczną formę

Ofiara:

 • może wydobywać obietnice, ukrywać istniejącą przemoc, stosować pasywną obronę, ucieczkę

 • może uruchomić agresywne zachowania, czasami ofiara zabija sprawcę przemocy

 • może zażywać środki uspokajające, błagać, prosićZobacz także