Śledź nas na:Emocje i stres

Emocje – są to zespoły zmian obejmujące wzbudzenie fizjologiczne, mechanizmy mózgowe, doznawane uczucia, ocenę poznawczą naszych reakcji fizycznych oraz wyrażenie tego co czujemy, za pomocą mięśni twarzy, postawy, czy ruchów ciała, które informują innych o naszych uczuciach.

 

Funkcje emocji:

  • Motywacyjna – pobudza nas do podjęcia działania dotyczącego jakiegoś doświadczonego lub wyobrażonego zdarzenia.

  • Ukierunkowują i podtrzymują takie nasze działania wobec określonych celów,które są dla nas korzystne.

  • Pomagają w organizowaniu naszych doświadczeń, gdyż od nich zależy na co zwracamy uwagę, wpływają na nasz sposób spostrzegania siebie i innych.

  • Emocje intensyfikując wybrane doświadczenia życiowe sygnalizują, że dana reakcja jest szczególnie ważna.

  • Regulują interakcje społeczne: jako pozytywne wiążą nas z innymi ludźmi, jako negatywny środek pozwalają nam zachować dystans wobec innych.

  • Pobudzają do zachowań prospołecznych.

  • Komunikacyjna funkcja demaskuje nasze próby ukrycia przed innymi tego, co czujemy i zamierzamy.


Stres – jest to zespół specyficznych i niespecyficznych reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną próbę lub przekraczają jego zdolności radzenia sobie.


Stresor – jest zdarzeniem bodźcowym, które wymaga od organizmu jakiegoś rodzaju reakcji przystosowawczej.


Reakcja organizmu na stresory wewnętrzne nosi nazwę – napięcia.


Zmienne modyfikujące stres – są to zmienne, od których zależy wpływ stresora na jakiś typ reakcji stresowej.


Stres może być:

  • negatywny

  • pozytywny


Zmiana oraz konieczność przystosowania się do wymagań biologicznych, społecznych, fizycznych i środowiskowych to podstawowe przyczyny stresu.Zobacz także