Śledź nas na:Problem i rozwiązywanie problemów

Problemem – jest każda sytuacja zadaniowa (w życiu codziennym, w pracy zawodowej), w której występuje pewna trudność, pytanie na które szukamy odpowiedzi.

 


Problemy dzielimy na:

 • otwarte (w nauce, sztuce) – poziom informacji jest niski, dopuszcza się różnorodne rozwiązania; to dylematy.

 • zamknięte (w wojsku) – dany jest pełny zbiór możliwych rozwiązań.


W strukturze można wymienić:

 • cel

 • dane początkowe, czyli informacje zawarte w sytuacji problemowej


Problem dobrze zdefiniowany – podobny jest do problemu algebraicznego, w którym stan wyjściowy, stan docelowy oraz operacje są jasno określone. Zadanie polega na odkryciu, w jaki sposób zastosować dozwolone operacje, by uzyskać odpowiedź.


Problem źle zdefiniowany – stan wyjściowy, stan docelowy oraz/lub operacje, które mogą być niejasne i określone nieprecyzyjnie. Głównym zadaniem rozwiązującego problem jest przede wszystkim dokładne zdefiniowanie samego problemu, tak by ujawnił się punkt wyjścia, optymalne rozwiązanie i środki jego osiągnięcia.


Rozwiązywanie problemów – to myślenie przechodzące od stanu wyjściowego do stanu docelowego za pośrednictwem pewnego zbioru operacji umysłowych.


Fiksacja umysłowa – jest to blok umysłowy, wpływający negatywnie na rozwiązywanie problemów i twórczość przez hamowanie dostrzeżenia nowych funkcji przedmiotu skojarzonego wcześniej z jakimś innym celem.


Nastawienie umysłowe – jest to istniejący wcześniej stan umysłu, nawyk lub postawa, które mogą podnosić jakość i szybkość percepcji, rozwiązywanie problemów w pewnych warunkach, ale hamować i zakłócać jakość naszej aktywności umysłowej, kiedy stare sposoby myślenia i działania przestają być w nowych sytuacjach produktywne.Strategie rozwiązywania problemów:

 • algorytm – metodyczna procedura „krok po kroku”, która gwarantuje końcowy sukces pod warunkiem wystarczającej ilości czasu i cierpliwości.

 • heurystyka – jest nieformalną „regułą kciuka” pozwalającą iść na skróty, redukującą rozwiązywanie złożonych problemów o prostszych operacji osadzania.


Fazy rozwiązywania problemów:

 1. Dostrzeganie problemu.

 2. Analiza sytuacji problemowej (określenie różnicy między tym co wiemy, a tym co jest pożądane).

 3. Wytwarzanie pomysłów na rozwiązanie problemów.

 4. Weryfikacja pomysłów (trzeba wybrać jedno rozwiązanie).

 5. Przystępowanie do działania.


Fazy rozwiązywania problemów wg Dewey'a:

 1. Sytuacja problemowa.

 2. Ukazanie problemu.

 3. Wstępne gromadzenie informacji o przedmiocie (problemie).

 4. Sformułowanie hipotezy w oparciu o zgromadzone informacje.

 5. Plan działania.

 6. Sprawdzenie słuszności przewidywań.

 7. Formułowanie związane z rozwiązywaniem problemów.


Utrudnienia związane z rozwiązaniem problemów:

 • nastawienie

 • wcześniejsze doświadczenia

 • brak informacji

 • ograniczenia związane z postrzeganiemZobacz także