Śledź nas na:Psychologia - pojęcie i podział

Psychologia – to zespół, w którym wyrażają się nasze pragnienia, system wartości, uzdolnienia, doświadczenia, pojmowanie rzeczywistości.


Psychologia:

  • Jest nauką o człowieku.

  • Jego świadomej i nieświadomej działalności.

  • To procesy i prawa rządzące zachowaniem.

  • Nauka o człowieku i jego funkcjonowaniu w środowisku społecznym.


Wg prof. Tomaszewskiego:

Psychologia – to regulacja wzajemnych stosunków organizmów żywych z ich otoczeniem.

  • Organizmy potrzebują swojego środowiska.

  • Organizmy podlegają wpływom środowiska.

  • Same oddziaływują na środowisko.


Czy psychologia jest nauką?


Nauka – jest to społecznie wypracowany system twierdzeń sprawdzonych, uzasadnionych w psychologii (teoretyczna, stosowana).


Psychologia – wchodzi w różne obszary życia społecznego. To nauka o wyższych czynnościach istot żywych.


Nauki dzielimy na:

  • Mocne – obszary nauki, które wychodzą od pewnych stwierdzeń np. fizyka, biologia, chemia.

  • Słabe – od analizy jednostkowych do uogólniania m.in. Psychologia, pedagogika, medycyna, socjologia.Zobacz także