Śledź nas na:Myślenie - psychologia ogólna

Myślenie – to złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji.


Myślenie ma trzy ogólne cechy:

 • Dokonuje się w umyśle, lecz wnioskuje się o nim z obserwowanego zachowania.

 • Jest procesem polegającym na manipulacji wiedzą w ludzkim systemie poznawczym.

 • Jest nakierowane na znajdywanie rozwiązań dla problemów, które dana jednostka napotyka.

 

Myślenie – czynność myślenia jest łańcuchem operacji myślowych, za pomocą których przetwarzamy informacje zakodowane w spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach. Dzięki temu człowiek poznaje rzeczywistość.

 

Myślenie:

 • Pomaga nam osiągnąć to co chcemy.

 • Jest najbardziej złożona forma działania człowieka.

 • Jest procesem przedstawieniowym, symbolicznym.

 • Przedmiotem myślenia mogą być: rzeczy, zdarzenia (obecne, zapamiętane, wyobrażone).

 • Odzwierciedla i analizuje to, co jest dane w pełnym wymiarze czasowym.

 • Może dotyczyć teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

 

Myślenie opiera się na wielu strukturach umysłowych. Należą do nich:

 1. Pojęcia

 2. Schematy

 3. Skrypty

 4. Wyobraźnia wzrokowaZobacz także