Śledź nas na:Regulacyjna teoria osobowości wg Reykowskiego

Osobowość – to system nadrzędnych schematów dynamicznych regulujących zachowanie się człowieka. Od niej zależy stosunek człowieka do świata.

 


Jest to teoria poznawcza. Struktury dzieli się na formalne i treściowe.


System – to zbiór elementów powiązanych ze sobą w określony sposób. Elementy systemu wchodzą ze sobą w interakcje.


Schematy dynamiczne – to określone reprezentacje mózgowe, obszary, które zostały powołane do określonych zadań.


Dynamiczne – dlatego, bo nowe informacje napływając powodują aktywację (dynamiczną), są otwarte – gotowe na przyjęcie nowych informacji.


Schematy dynamiczne dzielimy na:

 • czynnościowe (organizacja ruchu)

 • poznawcze (odbiór informacji)


Nadrzędne schematy dynamiczne:

 1. Człowiek uzyskuje zdolność integracji napływających informacji, przez co każda z tych informacji zostaje umieszczona w ramach jednolitej „mapy” obejmującej obraz świata i własnej osoby.

 2. Ogólne nastawienie – integracja różnych kierunków działań w nurt jednego lub niewielu zasadniczych tendencji kierunkowych w formie podstawowych potrzeb i zadań życiowych.

 3. Integracja różnych technik, sposobów zachowania wobec innych sytuacji, w ramach jednolitego systemu stałych i ogólnych postaw.


Osobowość po osiągnięciu odpowiedniego stopnia rozwoju pełni funkcję centralnego systemu integracyjnego.


To co człowiek robi, i jak robi zależy od osobowości, ale również od pozaosobowości. Czynniki pozaosobowościowe:

 • stopień przygotowania do wykonania zadania

 • sprawność operacji umysłowych

 • temperament, dynamika zachowaniach

 • doraźny stan psychofizyczny


Wpływy wychowawcze na rozwój osobowości to:

 • osoby znaczące (rodzice, idole, bohaterowie)

 • role społeczne jakie jednostka pełni

 • powtarzające się doświadczeniaZobacz także