Śledź nas na:Przemoc w rodzinie

Umysł

 

Sprawca:

 • uruchomienie mechanizmów projekcji (mech. obronny), zniewolenie ofiary

 • rzutuje na otoczenie własne lęki, agresję

 • zdeprecjonowanie wartości ofiary i gromadzenie argumentów z przeszłości, tendencyjnych, często nieprawdziwych

 • szukanie usprawiedliwienia dla przemocy

 • stereotypowe myślenie, mity

Ofiara:

 • zadaje sobie pytanie, czy jej myśli wspierają pojawienie się i istnienie przemocy

 • myślenie stereotypami z myślenia – taki jest los kobiety

 

Uczuciowość

 

Sprawca:

 • gniew, niepokój, rozdrażnienie, zazdrość, nienawiść, lęk, agresja

Ofiara:

 • cierpienie (fizyczne i psychiczne), lęk, smutek, depresja, gniew, agresja (najczęściej stłumiona)

 

Struktura "ja"

 

Sprawca:

 • poczucie niskiej wartości, słabości

 • akt przemocy potrzebny jest po to, alby osłabić poczucie niskiej wartości

 • problem wzorców wychowania, autorytarnych wzorców

 • może pojawić się zachowanie przemocowe skierowane na partnera, a którym sprawdzamy możliwości seksualne

 • tendencja do unikania odpowiedzialności np. to nie byłem ja

Ofiara:

 • poczucie krzywdy, winy

 • poczucie słabości, bezradności

 • wyuczona bezradność – osoba spostrzegając na drodze przeszkody poddaje się, jest pasywna, bierna, wycofuje się

 

Cykle przemocy:

 1. Narastanie napięć, kumulowanie się napięcia.

 2. Moment krytyczny, faza wybuchu.

 3. Okres miodowego miesiąca.

 Zobacz także