Śledź nas na:Osobowość

Wg Eysenck'a:
Osobowość - stanowi względnie trwałą organizację charakteru, temperamentu, intelektu i właściwości fizycznych, które determinują specyficzne sposoby przystosowania się do otoczenia.


W różnych teoriach najczęściej powtarzające się cechy to:

 • Potrzeby i zainteresowania.

 • Siła napędowa ludzkiej aktywności.

 • Warunkują i ukierunkowują działania człowieka.

 • Właściwości układu nerwowego, czyli temperament.

 • Zdolności i właściwości intelektu.


W tych cechach następuje łączenie struktur formalnych ze strukturami treściowymi.

Struktury formalne:

 • percepcja

 • temperament

 • inteligencja


Struktury treściowe:

 • sposób reagowania emocjonalnego

 • osobowość

 • motywacjeTeoria osobowości wg H. J. Eysenck'a:


Czynnikami tej teorii są:

 • Psychotyzm – być psychotycznym, to być oderwanym od rzeczywistości; często świat fikcyjny np. autyzm.

   

 • Neurotyzm (labilność emocjonalna) – bóle głowy, brak snu, niska odporność na stres, pesymistyczne podejście do życia, widzenie w czarnych barwach. Przeciwieństwo – stabilność emocjonalna.

   

 • Introwersja – introwertyk jest zamknięty w sobie, ma ograniczone kontakty z ludźmi, jest wierny zasadom etyczno – moralnym, w samotności przeżywa ból, lęk. Przeciwieństwo – ekstrawertyk.

   

 • InteligencjaCo decyduje o rozwoju osobowości?


Najbardziej znane są dwa czynniki:

 • środowisko

 • zagadki fizjologiczno – anatomiczne


Nasze działanie motywują i ukierunkowują to potrzeby.


Hierarchiczna teoria potrzeb wg A. Maslow'a:


Warunkiem zaspokojenia potrzeby wyższego rzędu, jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu.

Podstawowe potrzeby w tej teorii to: potrzeba odżywiania, snu, oddychania. Wg Maslowa po tych podstawowych potrzebach jest potrzeba bezpieczeństwa. Niezaspokojenie tej potrzeby (w okresie dzieciństwa) będzie miało konsekwencje rozwojowe. Kolejna to potrzeba przynależności i miłości. Deprywacja tej potrzeby ma także konsekwencje rozwojowe, negatywne skutki. Dziecko kiedy dorośnie może mieć problemy z okazywaniem uczuć. Kolejna to potrzeba szacunku i uznania. Osoba zna swoje zalety, wady, szanuje siebie. Na koniec wymienia potrzebę samourzeczywistnienia lub samorealizacji, czyli realizowanie siebie w różnych zadaniach.

Teoria Maslowa dotyczy ludzi zdrowych psychicznie i odpowiednio potencjalnych intelektualnie.

 

Prof. J. Pieter podchodzi do potrzeb od strony historycznej. Dokonał on analizy historycznej człowieka jako gatunku. Chciał dowiedzieć się jakie były ich potrzeby, o co ludzie walczyli.

Wnioski:

 • Walczyli o partnera seksualnego.

 • O terytorium.

 • Ideologię, wiarę.Zobacz także